عکس هایی زیبا از منظره

2,362

عکس هایی زیبا از منظره

واژه «طبیعی» باید از «غیر طبیعی»، «فراطبیعی» یا «دست‌ساخته» متمایز گردد. آنچه که انسان، در پدید آوردن آن، دخالت نداشته باشد را طبیعت گویند. طبیعت، محصول دیالکتیک ذهنی انسان و جهان ابژه‌ها است.

 

۱۴

(بیشتر…)

ادامه مطلب

صفحات سایت